หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > สมัครขอรับทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1)
สมัครขอรับทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1)

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-11-16 14:41:54

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เชิญชวนนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาสมัครขอรับทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1) สามารถศึกษารายละเอียดการขอรับทุนได้ที่เว็บไซต์  www.constitutionnalcourt.or.th

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5201031509947435/5201031163280803/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th