หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > สัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ "UBD Global Perspectives Webinar: Redefining Teaching Learning Pedagogies in the New Normal"
สัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ "UBD Global Perspectives Webinar: Redefining Teaching Learning Pedagogies in the New Normal"

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-11-16 14:42:11

Universiti Brunei Darussalam เนอการาบรูไนดารุซซาลาม เชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ "UBD Global Perspectives Webinar: Redefining Teaching Learning Pedagogies in the New Normal" ในวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-10.30 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ทาง www.ubd.edu.bn/globalperspectiveswebinar.html และเข้าร่วมผ่านระบบ Zoom Meeting

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5201001243283795/5201000803283839/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th