หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์สิทธิพิเศษในการสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาและบัณฑิต ปี 2564
ประชาสัมพันธ์สิทธิพิเศษในการสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาและบัณฑิต ปี 2564

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-11-16 14:42:36

กองพัฒนานักศึกษา และ Center for Professional Assessment (Thailand) หรือ CPA (Thailand) เป็นผู้แทนจัดสอบแบบทดสอบภาษาอังกฤษ Test of English for International Communication (TOEIC) ร่วมกันพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือนักศึกษาและบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่มีบัตรประจำตัวนักศึกษาหมดอายุระหว่าง 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2564 โดยให้ชำระค่าธรรมเนียมการสอบ TOEIC Listening & Reading Test ในนามของสถาบันการศึกษา อัตราค่าธรรมเนียมการสอบคนละ 1,200 บาท (เดิม 1,800 บาท) (ผลคะแนนในรูปแบบสถาบันการศึกษา - ไม่มีรูปถ่าย) สำหรับการสอบระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน - 24 ธันวาคม 2564 โดยผู้สนใจสามารถสำรองการสอบโดยตรงหรือตรวจสอบสิทธิ์ (กรณีสมัครสอบล่วงหน้าและเลือกวันสอบ ในช่วงเวลาดังกล่าว) ที่ CPA Call Center เวลา 08.00-16.30 น. กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ 02-260-7061, 02-259-3990 ต่อ 101 และเชียงใหม่ 053-241-273 ทั้งนี้ ผู้สอบทุกคนจะต้องผ่านมาตรการคัดกรองผู้สอบของ CPA (Thailand)

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/a.522218304495469/5200984143285505/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th