หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (บธ.ด.) ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (บธ.ด.) ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2019-08-08 15:59:19

วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.30 น. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาตรวจประเมิน ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาหลักสูตรต่อไป