หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > การออกนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 22
การออกนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 22

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-09-16 11:50:02

อาจารย์ ดร.ธาดา สิทธิ์ธาดา นิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 22 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร