หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > รับรางวัลเพชรรัตนโกสินทร์ สาขาผู้บริหารดีเด่น ในงานเพชรแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
รับรางวัลเพชรรัตนโกสินทร์ สาขาผู้บริหารดีเด่น ในงานเพชรแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-02-14 09:34:14

รองศาสตราจารย์พิเศษ พลตำรวจโท ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ และ ดร.อิสราพร นรินทร์ ศิษย์เก่า หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ เข้ารับรางวัลเพชรรัตนโกสินทร์ สาขาผู้บริหารดีเด่น ในงานเพชรแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 รับโล่ประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ณ MCC HALL เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน ชั้น 4

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5544761808907735/5544760798907836/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th