หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประมวลภาพกิจกรรม "โครงการบูชาครู สร้างสรรค์ปรัชญาไทยฯ"
ประมวลภาพกิจกรรม "โครงการบูชาครู สร้างสรรค์ปรัชญาไทยฯ"

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-03-17 12:32:45

เมื่อวันที่ 12 มกราคม  2563 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์ ได้จัด "โครงการบูชาครู สร้างสรรค์ปรัชญาไทย สานสัมพันธ์พี่น้องคืนสู่เหย้า 2563"     ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9 กทม.