หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > กิจกรรมอบรม "น้ำคือชีวิต น้ำเพื่อชีวิต น้ำเพื่อชุมชน" เป็นปฏิบัติการนักจิตอาสาสู่การจัดการน้ำโดยชุมชนตามแนวพระราชดำริ
กิจกรรมอบรม "น้ำคือชีวิต น้ำเพื่อชีวิต น้ำเพื่อชุมชน" เป็นปฏิบัติการนักจิตอาสาสู่การจัดการน้ำโดยชุมชนตามแนวพระราชดำริ

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-09-14 10:49:29

กิจกรรมอบรม "น้ำคือชีวิต น้ำเพื่อชีวิต น้ำเพื่อชุมชน" เป็นปฏิบัติการนักจิตอาสาสู่การจัดการน้ำโดยชุมชนตามแนวพระราชดำริ

ขอเชิญบุคคลากรมหาวิทยาลัย นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ในกิจกรรมอบรม "น้ำคือชีวิต น้ำเพื่อชีวิต น้ำเพื่อชุมชน" เป็นปฏิบัติการนักจิตอาสาสู่การจัดการน้ำโดยชุมชนตามแนวพระราชดำริ

โดยวิทยากรผู้มากความรู้และประสบการณ์ เป็นผู้ลงมือปฏิบัติจริงในพื้นที่จริงที่จะมามอบแนวคิด ทัศนคติที่สร้างสรรค์ และประสบการณ์อันมีค่าที่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองและสังคมได้อย่างยั่งยืน

พบกันวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องศูนย์พอเพียงศึกษา ชั้น 4 อาคารศรีจุฑาภา ตึกบัณฑิตวิทยาลัย (ตึก 21) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ลงทะเบียนด่วน รับจำนวนจำกัด

*ทางโครงการศูนย์พอเพียงศึกษาของสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมเมื่อมีผู้สมัครเกินจำนวนที่กำหนด

ลงทะเบียน google form ได้ที่...

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfqtz4J.../viewform

ขอมูลเพิ่มเติม

โครงการศูนย์พอเพียงศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 

โทร. ๐๒-๑๖๐๑๑๗๔ ต่อ ๓๔

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#GRADSSRU #SSRU #บัณฑิตวิทยาลัย #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา