หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บรรยากาศการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2563 รายวิชา EAD5628
บรรยากาศการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2563 รายวิชา EAD5628

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-09-03 15:24:25

บรรยากาศการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2563 รายวิชา EAD5628 ระบบประกันคุณภาการศึกษา โดยมี ผศ.ดร.ศัสนีย์ จะสุวรรณ์ เป็นผู้สอน