หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ชานมดอกบัวแดง โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ชานมดอกบัวแดง โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-09-03 15:26:46

ชานมดอกบัวแดง โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ดอกบัวแดง ท้องถิ่นในบึงหนองหาน อำเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานี สร้างรายได้ เน้นเอกลักษณ์ของวัตถุดิบท้องถิ่น ใครมาเที่ยวจังหวัดอุดรธานี แวะมาอุดหนุน น้ำดอกบัวแดง ชานมไข่มุกดอกบัวแดง และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของชุมชนได้นะคะ

#ชานมไข่มุก#เพิ่มมูลค่