หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับเครือข่ายจัดกิจกรรมการกุศล ณ ตู้ปันสุข
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับเครือข่ายจัดกิจกรรมการกุศล ณ ตู้ปันสุข

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-09-03 15:06:18

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 โดยการนำของ ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ร่วมมือกับเครือข่ายชุมชน (ชุมชนหมู่บ้านสระนา) และเครือข่ายผู้ประกอบการ (บริษัท มิลลิเมด จำกัด) ได้ร่วมกันบริจาคสิ่งของ อาหาร เครื่องดื่ม และยาเวชภัณฑ์ต่างๆ ในตู้ปันสุขชุมชนวัดราชาธิวาส ตู้ปันสุขราชมงคลเทเวศน์ ตู้ปันสุขทุ่งมังกร เป็นต้น