หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ รายวิชาการจัดการนวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ รายวิชาการจัดการนวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-09-03 14:04:42

บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ ของรศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ ในรายวิชาการจัดการนวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00 - 17.00น.