หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > หยุดให้บริการ ระหว่างวันที่ 13 - 16 พฤษภาคม 2565
หยุดให้บริการ ระหว่างวันที่ 13 - 16 พฤษภาคม 2565

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-05-12 16:04:03

ข่าวประชาสัมพันธ์

         เนื่องใน "วันพืชมงคล" และ "วันวิสาขบูชา"  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หยุดให้บริการ ระหว่างวันที่ 13 - 16 พฤษภาคม 2565 เปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 


www.ssru.ac.th

www.grad.ssru.ac.th

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/a.522218304495469/5796600317057215

#SSRU #GRADSSRU