หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เข้าร่วมจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เข้าร่วมจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-01-12 14:22:04

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา พร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ในรายวิชาในหลักสูตร

ภาพเพิ่มเติม CLICK