หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ นายวัฒนะ ทองมิตร
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ นายวัฒนะ ทองมิตร

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2017-11-01 12:03:53

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ นายวัฒนะ ทองมิตร นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีจุฑาภา ชั้น 1 อาคาร 21 รายละเอียด ดังนี้