หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ นายภณ ศรีรัตนา
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ นายภณ ศรีรัตนา

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2017-11-01 12:01:06

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ นายภณ ศรีรัตนา นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมศรีจุฑาภา ชั้น 1 อาคาร 21 รายละเอียด ดังนี้