หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประมวลภาพกิจกรรม “โครงการส่งเสริมและสร้างการรับรู้นวัตกรรมด้านการปลูกและการผลิตพืชสมุนไพรและกัญชาพืชสมุนไพรทางเลือกของกลุ่มอาชีพเกษตรกรรมพืชสมุนไพรด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในยุค 5G”
ประมวลภาพกิจกรรม “โครงการส่งเสริมและสร้างการรับรู้นวัตกรรมด้านการปลูกและการผลิตพืชสมุนไพรและกัญชาพืชสมุนไพรทางเลือกของกลุ่มอาชีพเกษตรกรรมพืชสมุนไพรด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในยุค 5G”

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-11-16 14:44:56

ประมวลภาพกิจกรรม “โครงการส่งเสริมและสร้างการรับรู้นวัตกรรมด้านการปลูกและการผลิตพืชสมุนไพรและกัญชาพืชสมุนไพรทางเลือกของกลุ่มอาชีพเกษตรกรรมพืชสมุนไพรด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในยุค 5G” โดยท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้าอบรมฯ ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2564 ณ จังหวัดปทุมธานี

[รายละเอียด]

http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5187893187927934/5187891641261422/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th