หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > ขอแสดงความยินดีกับ นายรุ่งสาง แสงสกุลพงษ์
ขอแสดงความยินดีกับ นายรุ่งสาง แสงสกุลพงษ์

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-11-16 14:46:20

ขอแสดงความยินดีกับ  "นักศึกษา” นายรุ่งสาง  แสงสกุลพงษ์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “เค้าโครงวิทยานิพนธ์” ณ ห้องประชุมปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา อาคาร 31 ชั้น 3 

[รายละเอียด]

http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5187435891306997/5187434961307090/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th