หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธัญรัศมิ์ เศรษฐศิริวุฒิ
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธัญรัศมิ์ เศรษฐศิริวุฒิ

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-11-16 14:46:28

ขอแสดงความยินดีกับ  "นักศึกษา” นางสาวธัญรัศมิ์ เศรษฐศิริวุฒิ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ณ ห้องประชุมปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา อาคาร 31 ชั้น 3 

[รายละเอียด]

http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5187262727990980/5187261971324389/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th