หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2564
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2564

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-05-11 12:27:05

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2564 ณ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 080-5972894

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.4599668446750414/4599667393417186/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th