หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562
บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2019-02-15 14:39:10

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุม คณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562 

โดยมี รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี เป็นประธานในที่ประชุม มีวาระการประชุมที่สำคัญได้แก่ การพิจารณาบทคัดย่อของนักศึกษาปริญญาเอก การพิจารณาประกาศฯ  เป็นต้น