หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > อบรมการจัดทำประมาณเพื่อให้มีความพร้อมในการจัดทำประมาณการรายรับเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
อบรมการจัดทำประมาณเพื่อให้มีความพร้อมในการจัดทำประมาณการรายรับเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-05-11 14:59:27

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.  บัณฑิตวิทยาลัย โดยนายธวัชภูพิสิฐ ภัทรดาภา หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา และนางสาวปรินดา  จิตรไพวรรณ เจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบายและแผน เข้าอบรมการจัดทำประมาณเพื่อให้มีความพร้อมในการจัดทำประมาณการรายรับเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ ชั้น ๔ อาคาร ๓๒ จัดโดยฝ่ายแผนและงบประมาณ กองนโยบายและแผน

Cr. facebook / PP SSRU

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#ssru #gradssru #บัณฑิตวิทยาลัย