หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > โครงการพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2564 ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โครงการพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2564 ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-11-16 14:47:18

วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมโครงการพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2564 ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานวัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) จ.จันทบุรี ในการนี้ ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสมทบปัจจัยโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สรุปยอดกฐินได้ 1,880,396 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นสามร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน)  ซึ่งปัจจัยจากการทอดกฐินนี้ ทางวัดจะนำไปทำนุบำรุง ศาสนสถาน และส่วนหนึ่งจะนำไปมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดไผ่ล้อม และโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ซึ่งอยู่ในความอุปถัมภ์ของวัดด้วย 

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5184046678312585/5184045711646015/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th