หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดและงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดและงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-11-16 14:48:21

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. อาจารย์ ดร.พลอยทราย โอฮาม่า รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดและงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5183903214993598/5183902191660367/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th