หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดี​แก่​ รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา​
ขอแสดงความยินดี​แก่​ รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา​

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-10-21 16:25:47

บัณฑิตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีแก่ รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์  ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา  และ อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 9/2565

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/posts/pfbid0Qm3n2W59BWGppJY9N4HyfbiyqHPwwRJiE4uK82uHYXeiqNP9utdWb5PbosrTZN6Pl