หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสุวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมบุคลากรวิทยาลัยฯ ในเรื่องแผนการดำเนินงานพลิกโฉมของวิทยาลัยฯตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสุวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมบุคลากรวิทยาลัยฯ ในเรื่องแผนการดำเนินงานพลิกโฉมของวิทยาลัยฯตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-10-21 16:30:42

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสุวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมบุคลากรวิทยาลัยฯ ในเรื่องแผนการดำเนินงานพลิกโฉมของวิทยาลัยฯตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/posts/pfbid07i3PM9C7s6jCKGryJk4LinBhmBEbBfGhYKMpt6zK4N3aihkGFrDDWZ7n8puJcTbZl