หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประชุม "จัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗"
ประชุม "จัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗"

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-06-09 14:40:57

วันที่ ๙ มิถุนายน  ๒๕๖๖ 

เวลา ๑๐.๐๐ น. บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุม "จัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗" โดยมี ดร.พลอยทราย โอฮาม่า รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น ๒  อาคารศรีจุฑาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#ssru #gradssru #บัณฑิตวิทยาลัย #student #university #สวนสุนันทา #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #SUANSUNANDHARAJABHATUNIVERSITY