หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > การรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงานด้าน เทคนิค ในต่างประเทศ (IAESTE Thailand) ประจําปี 2567
การรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงานด้าน เทคนิค ในต่างประเทศ (IAESTE Thailand) ประจําปี 2567

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-05-08 17:46:27

การรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงานด้าน เทคนิค ในต่างประเทศ (IAESTE Thailand) ประจําปี 2567

รายละเอียดโครงการIAESTE Thailand ประจําปี 2567