หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ผ้าลายกาบบัว สินค้าชุมชน โดย บัณฑิตวิทยาลัย - มรภ.สวนสุนันทา
ผ้าลายกาบบัว สินค้าชุมชน โดย บัณฑิตวิทยาลัย - มรภ.สวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2019-08-07 13:16:11

ผ้าลายกาบบัว

.เอกลักษณ์ของผ้าลายพื้นเมือง ที่ได้รับการกล่าวขานถึง จากครั้งอดีตจนถึงปัจจุบันของชาวอุบลราชธานี อีกทั้งมีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 .

ในการฝึกอบรมโครงการ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิท้องถิ่น 1 จังหวัด 1 สินค้าแชมเปียนส์ฯ ที่ทางบัณฑิตวทิยาลัยได้ดูแลนั้น #ผ้าลายกาบบัว ยังได้เป็นรางวัลอันดับ 1 ในการนำเสนอและต่อยอดผลิตภัณฑ์อีกด้วย

สินค้าดี มีคุณค่า มาช่วยกันอุดหนุนสินค้าชุมชนกันนะคะ