หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > อบรมการตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Premiere Pro
อบรมการตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Premiere Pro

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-05-07 10:23:34

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมอบหมายให้ อ.ดร.ธงไชย สุรินทร์วรางกูร รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานและวิทยากรบรรยายพิเศษ ในการอบรมการตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Premiere Pro ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย  

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.4586297164754209/4586285068088752/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th