หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์การส่งข้อเสนอโครงการเข้ารับการคัดเลือกจากกองทุน Perez-Guerrero Trust Fund for South-South Cooperation (PGIF) ประจำปี ค.ศ. ๒๐๒๑
ประชาสัมพันธ์การส่งข้อเสนอโครงการเข้ารับการคัดเลือกจากกองทุน Perez-Guerrero Trust Fund for South-South Cooperation (PGIF) ประจำปี ค.ศ. ๒๐๒๑

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-04-07 13:42:14

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ขอประชาสัมพันธ์การส่งข้อเสนอโครงการเข้ารับการคัดเลือกจากกองทุน Perez-Guerrero Trust Fund for South-South Cooperation (PGIF) ประจำปี ค.ศ. ๒๐๒๑ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.do/fPMnn หรือ https://www.g77.org/pgtf/ และสามารถติดต่อผู้ประสานงานกองทุน PGIF กระทรวงการต่างประเทศ ได้ที่ คุณสิกขมา แสงหิรัญ โทร. ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๔๑๕๐๘ หรือ ผู้ประสานงาน สป.อว. ได้ที่ คุณอิสรีย์ โชติพุฒิพันธ์ โทร. ๐ ๒๖๑๐ ๕๔๒๒

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/a.522218304495469/4494262473957679/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th