หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-04-07 12:58:51

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๓๑ ชั้น ๕


https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.4487992341251359/4487990834584843/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th