หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ "สัมมนาปรัชญาและจริยศาสตร์"
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ "สัมมนาปรัชญาและจริยศาสตร์"

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-09-03 11:16:10

บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ "สัมมนาปรัชญาและจริยศาสตร์" 

โดยศาสตราจารย์ กีรติ บุญเจือ

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2563 เวลา 09.30 -12.00 น.