หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบการเรียนการสอน เปิดสอนรายวิชา การออกแบบการเรียนการสอนในศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบการเรียนการสอน เปิดสอนรายวิชา การออกแบบการเรียนการสอนในศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2019-01-16 09:40:03

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2562 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบการเรียนการสอน 

เปิดสอนรายวิชา การออกแบบการเรียนการสอนในศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด ในภาคเรียนที่ 2/2561

ข่าว/ภาพ #สาขาวิชาการออกแบบการเรียนการสอน