หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร เปิดสอนรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับดุษฎีบัณฑิต
นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร เปิดสอนรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับดุษฎีบัณฑิต

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2019-01-16 09:42:48

วันที่ 5 มกราคม 2562 ช่วงเย็น หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร 

เปิดสอนรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับดุษฎีบัณฑิต 

โดย ดร.กฤษณะ เชื้อชัยนาท อาจารย์ผู้สอน ภาคเรียนที่ 2/2561

ข่าว/ภาพ #สาขาวิชาการสื่อสาร