หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บรรยากาศการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
บรรยากาศการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2018-11-20 09:21:31

วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 61 บรรยากาศการเรียนการสอน 

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ รุ่น 8 

โดย ศาสตราจารย์พิเศษ นพ.สรรใจ แสงวิเชียร 

ในรายวิชาพื้นฐานการแพทย์แผนไทยประยุกต์