หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2018-11-16 19:49:29

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 บุคลากร และตัวแทนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

เข้าร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ซึ่งโครงการในวันนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึกการทำความดี และการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม