หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ให้กับ นางสาวสุณัฐา กรุดทอง
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ให้กับ นางสาวสุณัฐา กรุดทอง

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-07-05 11:31:27

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้จัดการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ให้กับ นางสาวสุณัฐา กรุดทอง นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 13 โดยมี Dr.Behrad Aghae ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เคิร์ก โรเจอร์ เพอร์สัน ดร.อธิปัติย์ คลี่สุนทร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล ฐิติเวส เป็นคณะกรรมการสอบ

http://linguistics.grad.ssru.ac.th/th/news/view/

https://www.facebook.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2-490103844421426/photos/pcb.4973122376119528/4973117449453354/

https://ssru.ac.th/

https://grad.ssru.ac.th/home