หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) พลโท ดร.ทวี แจ่มจำรัส และ อาจารย์ ดร.ฐาณิญา พงษ์ศิริ
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) พลโท ดร.ทวี แจ่มจำรัส และ อาจารย์ ดร.ฐาณิญา พงษ์ศิริ

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-07-05 21:46:13

วันที่ ๒๙ มิถุนายน  ๒๕๖๖

เวลา ๑๓.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) พลโท ดร.ทวี  แจ่มจำรัส และ อาจารย์ ดร.ฐาณิญา พงษ์ศิริ อาจารย์สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย  เข้ารับเกียรติบัตรจากสภามหาวิทยาลัย โดยท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นผู้มอบเกียรติบัตรเนื่องในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทย

Cr. ว่าที่ร้อยตรี ณัฐพล พัชรนันท์จินดา /ถ่ายภาพ

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/posts/pfbid02uEtLbUVLE3dSAEAr1Tk1JVhApznkPMeYS9MaKYztnizRPuMPAZSi9keg6p22Zjghl