หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาจีน ป.เอก รุ่น 1 เข้าร่วมสังเกตการณ์เรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์
นักศึกษาจีน ป.เอก รุ่น 1 เข้าร่วมสังเกตการณ์เรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-08-03 16:02:37

25 กรกฎาคม 66

นักศึกษาจีน ป.เอก รุ่น 1 เข้าร่วมสังเกตการณ์เรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชั้นเรียน #อ.ดร.กัญญ์รัชการย์ เลิศอมรศักดิ์