หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนายอิศเรศ วงศ์ศรัณย์(สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนายอิศเรศ วงศ์ศรัณย์(สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-08-03 15:56:02

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (แผน ก) ของนายอิศเรศ วงศ์ศรัณย์ ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. โดยมี #รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา