หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนางสาวปนัฏฐา สุนทรมัจฉะ(สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนางสาวปนัฏฐา สุนทรมัจฉะ(สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-08-03 15:44:34

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (แผน ก) ของนางสาวปนัฏฐา สุนทรมัจฉะ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 น. โดยมี #อ.ดร.กัญญ์รัชการย์ เลิศอมรศักดิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา