หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > วันเข้าพรรษา
วันเข้าพรรษา

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-08-03 14:25:47

วันเข้าพรรษา ตรงกับวันแรม ๑ ค่ำเดือน ๘ เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่งที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดระยะเวลา ๓ เดือนตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น  โดยเริ่มตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ และสิ้นสุดในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ 

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th