หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ระเบียบการสำหรับการแต่งกายในวันซ้อมย่อย “รับปริญญา” ประจำปีการศึกษา 2566
ระเบียบการสำหรับการแต่งกายในวันซ้อมย่อย “รับปริญญา” ประจำปีการศึกษา 2566

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-08-03 14:22:41

ระเบียบการสำหรับการแต่งกายในวันซ้อมย่อย “รับปริญญา” ประจำปีการศึกษา 2566 

????ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและเอก) “8 สิงหาคม 2566”

ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th