หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > คณบดีและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดี​
คณบดีและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดี​

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-10-26 14:03:03

คณบดีและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ดร.มาธุสร แข็งขัน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


https://www.facebook.com/graduateschoolssru/posts/pfbid0nc79wGLyAHTWMNsfFux9sWVoKuurU1C2gvWc9QX3izZjsqZgN1XMq2aJj89gK4ktl