หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประชุมบุคลากรสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖
ประชุมบุคลากรสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-06-02 18:12:22

ประชุมบุคลากรสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ 

วันศุกร์ที่ ๒ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะผู้บริหารและบุคลากรสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร  รุ่งสวรรค์โพธิ์  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น ๒ อาคารศรีจุฑาภา

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#ssru #gradssru #บัณฑิตวิทยาลัย

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

#รับสมัครนักศึกษาใหม่