หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > น้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันทิวงคต สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี (๓๑ พฤษภาคม)
น้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันทิวงคต สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี (๓๑ พฤษภาคม)

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-06-02 18:05:09

น้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันทิวงคต สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี (๓๑ พฤษภาคม)

      สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี อัครมเหสี ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เสด็จทิวงคต เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๒๓  พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรรณาภรณ์เพชรรัตน์ พระราชธิดา ในแม่น้ำเจ้าพระยา ณ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยเรือพระประเทียบล่มขณะกำลังเสด็จประพาสพระราชวังบางปะอิน

     สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ เป็นพระราชธิดาของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ และสมเด็จพระปิยมาวดี ศรีพัชรินทรมาตา (เจ้าจอมมารดาเปี่ยม) ทรงพระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๐๓ ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระราชบิดาว่า พระองค์เจ้าหญิงสุนันทากุมารีรัตน์ ต่อมาพระองค์ได้เป็นอัครมเหสีในรัชกาลที่ ๕ และได้ประสูติพระราชธิดาองค์แรกคือ สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงกรรณาภรณ์เพชรรัตน์ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๒๑

     ขณะนั้น อาจกล่าวได้ว่า พระองค์เจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ทรงเป็นที่โปรดปรานเสน่หาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชสวามีเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ความชื่นชมโสมนัสของรัชกาลที่ ๕ ได้สิ้นสุดลงเมื่อเกิดอุบัติเหตุอย่างไม่คาดคิด พระองค์ทรงประสบกับความสูญเสียครั้งสำคัญ แต่เหตุการณ์ครั้งนั้นกลับไม่ได้ผ่านพ้นไปตามกาลเวลา ความผูกพันที่รัชกาลที่ ๕ ทรงมีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์และพระราชธิดาปรากฏนอกเหนือจากการเตรียมงานพระศพอย่างสมพระเกียรติแล้ว ได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างสิ่งของถวายเป็นพระราชกุศลอย่างการหล่อพระพุทธรูปฉลองพระองค์ แต่ที่สำคัญไม่น้อยกว่ากันคือการสร้างถาวรวัตถุเพื่อเป็นเครื่องระลึกถึงหลายแห่งที่ยังคงอยู่มาจนปัจจุบัน อาทิ โรงเรียนสุนันทาลัย อนุเสาวรีย์ที่สวนสราญรมย์ อนุเสาวรีย์ที่พระราชวังบางปะอิน อนุเสาวรีย์ที่น้ำตกพลิ้ว จันทบุรี และพระเจดีย์ที่บางพูด นนทบุรี

     เรื่องราวของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ และรัชกาลที่ ๕ สร้างความประทับใจแก่ราษฎร โดยเฉพาะเรื่องของความรักและการพลัดพราก ปัจจุบันศาลสมเด็จพระนางเจ้าฯ หลังใหม่ของวัดกู้ได้กลายเป็นศูนย์กลางของพระองค์ ผู้คนที่มาสักการะยังศาลแห่งนี้มักมาด้วยความศรัทธา

    รวมถึง “วังสวนสุนันทา” แรกเริ่มเป็นส่วนหนึ่งของ “สวนสุนันทาอุทยาน” อันมีชื่อมาจากสวนของพระอินทร์บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์และพระนามของ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวี ซึ่งถือเป็น เขตพระราชฐานและเป็นสถานที่ประทับ พักผ่อนพระอริยาบถของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีพระราชประสงค์โปรดเกล้าให้มีการจัดหาดอกไม้นานาพรรณ ปัจจุบันพื้นที่แห่งนี้ได้กลายเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่รู้จักกันในชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาทา แม้กาลเวลาผ่านไปบุคลากร นักศึกษา แม้กระทั่งนักเรียน ยังคงให้ความศรัทธาในสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์เป็นอย่างมาก เปรียบเสมือนอศูนย์รวมจิตใจของทุกๆ คน ซึ่งเหล่านักศึกษา นักเรียน รวมถึงบุคคลที่ทำงาน ณ ที่แห่งนี้ ต่างแทนตัวเองว่า “ลูกพระนาง” เพื่อรำลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี อัครมเหสี ในรัชกาลที่ ๕

*******************

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

https://ssru.ac.th/

IG : ssru_official

Line: @482vxgab

Twitter : ssru_official

E-mail : pr@ssru.ac.th

#ssru #student #university #สวนสุนันทา #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #SuanSunandhaRajabhatUniversity