หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > พิธีถวายพระพรชัยมงมล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
พิธีถวายพระพรชัยมงมล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-06-02 18:10:44

พิธีถวายพระพรชัยมงมล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินี

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร  รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงมล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์  ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลกรของมหาวิทยาลัย 

 เข้าร่วมในพิธี ณ  หอเกียรติยศ ชั้น ๒ สำนักงานอธิการบดี 

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#ssru #gradssru #บัณฑิตวิทยาลัย #student #university #สวนสุนันทา #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #SuanSunandhaRajabhatUniversity