หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > ขอแสดงความยินดีกับ "ร้อยตำรวจโทจักรพงศ์ แม้นเมฆ”
ขอแสดงความยินดีกับ "ร้อยตำรวจโทจักรพงศ์ แม้นเมฆ”

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-11-16 14:55:37

ขอแสดงความยินดีกับ  "ร้อยตำรวจโทจักรพงศ์ แม้นเมฆ” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หัวข้อเรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะเทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงานสอบสวนในการปฏิบัติงานรูปแบบ work form home” ณ ห้องประชุมปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา อาคาร 31 ชั้น 3 

[รายละเอียด]

http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5154785314572055/5154783967905523/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th