หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประชุมชี้แจง เรื่อง การเตรียมความพร้อมการเรียน
ประชุมชี้แจง เรื่อง การเตรียมความพร้อมการเรียน

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-03-01 14:36:33

วันอาทิตย์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00-15.30 น. สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (หลักสูตร ป.โท-เอก) บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดประชุมชี้แจง เรื่อง การเตรียมความพร้อมการเรียน ให้แก่นักศึกษา (รุ่น 16-17-18) และนศ.ที่ลงทะเบียนเรียน ในรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 2/2564 (Online & On demand)

http://linguistics.grad.ssru.ac.th/th/news/view/

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5593445034039412/5593444574039458/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th